Цікаво прочитати:

Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2018. – 372 с. іл.

Натисніть для завантаження

Мітка: Збірник конференціїРегіональний контекст виконання екологічної складової угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Дослідження. Жовтень 2017. Ресурсно-аналітичний центр «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»

Натисніть для завантаження

Мітка: Аналітична доповідьАналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року : Аналітична доповідь. – К. : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. – 84 с.

Натисніть для завантаження

Мітка: Аналітична доповідьНаука. Освіта. Практика. Матеріали Науково-практичної конференції, м. Житомир, 12 жовтня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – 368 с. іл.

Натисніть для завантаження

Мітка: Збірник конференціїСталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ ―Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського‖; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — 546 с.

Натисніть для завантаження

Мітка: Монографія"Вода: проблеми та шляхи вирішення". Збірник статей Науково-практичної конференції із міжнародною участю, м. Рівне, 5-8 липня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – 310 с. іл..

Натисніть для завантаження

Мітка: Збірник конференціїКонцепція Державної цільової програми біобезпеки та біологічного захисту на 2018-2023 роки

Натисніть для завантаження

Мітка: КонцепціяРадіоекологія-2017. Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 24–26 квітня 2017 року. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон». – 282 с. іл.

Натисніть для завантаження

Мітка: Збірник конференціїНаукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 14 липня 2016 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 97 с

Натисніть для завантаження

Мітка: Збірник конференціїВода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 6-8 липня 2016 року. – Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка – 270 с.

Натисніть для завантаження

Мітка: Збірник конференціїДивитись ще